Påmelding

For bindende påmelding sendes en mail til kurs@mckurs.org med navn og informasjon.

Kursavgiften er kr. 800,- og innbetales til kontonummer 1503.5981.206. Merk betalingen med ditt navn.

Du vil motta en mail med bekreftelse på kursdeltakelse og oppdatert informasjon

Kursdatoene for 2019:

Trøgstadbanen:

Søndag 28.04: 
Kurs 1 - 10:00 -14:00 - FULLT
Kurs 2 - 14:30 - 18:30

Torsdag 02.05:
17:00 - 21:00

Tirsdag 07.05:
17:00 - 21:00